ครม.ขยายเวลาประกันรายได้มันสำปะหลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติการขยายระยะเวลาประกันรายได้เกษตร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2553/2554 จากเดิมเป็นเดือน พ.ค.-พ.ย. นี้ จากเดิมที่มีกำหนดระยะเวลาไว้ที่เดือน พ.ค.-ก.ค. เพื่อให้เกษตรกรมีเวลาในการนำพืชผลทางการเกษตรเข้าโครงการประกันรายได้ให้นานขึ้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด ซึ่งยังปัญหาในเรื่องพื้นที่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยได้ให้ทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึง กระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป และนำกลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า