ธอส.ปรับขึ้นอัตราดบ.ทั้งเงินกู้,เงินฝาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.25 % มาอยู่ที่ 2.50 % ต่อปี ธนาคารจึงได้ปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงินทุกประเภทอีก 0.15 - 0.35 % ต่อปี ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป MRR อีก 0.25 % จากเดิม 6.50 % เป็น 6.75 % มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นทั้งเงินฝาก และเงินกู้ เนื่องจากสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันระดมเงินฝากกันมากขึ้น รวมถึง การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. อย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ พร้อมกัน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ธอส.พยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งธนาคารไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มากว่า 2 ปี แล้ว ในขณะที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาอย่างต่อเนื่อง