ธปท. เผย สถาบันการเงินญี่ปุ่น ยังปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งได้มีการหารือ เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทย จากเหตุภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ว่า ที่ผ่านมายังไม่พบการเคลื่อน ย้ายเงินแบบผิดปกติ จากเดิมที่คาดว่าจะมีบริษัทประกันภัยในญี่ปุ่น เตรียมขอไถ่ถอนพันธบัตรเพื่อ นำเงินกลับชดเชยความเสียหาย แต่จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทประกันภัยญี่ปุ่น ได้ทำข้อตกลง กับรัฐบาล ว่า หากมีความเสียหายสูงเกินกว่าที่บริษัทจะรับไหว ทางรัฐบาลจะเป็นผู้เข้ามาช่วยเหลือ และรับภาระส่วนนี้ให้

ทั้งนี้ สถาบันการเงินไทยขณะนี้ ยังไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งสาขาในไทย และสาขาที่อยู่ในญี่ปุ่น ทุกแห่งเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่นเดียวกับ ธนาคารพาณิชย์ญี่ปุ่น ในไทย ไม่ได้รับความเสียหาย ยังสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ