สินค้าอุปโภค-บริโภคขึ้นราคามีผล 31 ม.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แผนการดูแลราคาสินค้าหลังสิ้นสุดมาตรการขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ว่า จากการตรวจสอบราคาสินค้า อุปโภคบริโภค ในขณะนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ ปรับขึ้นราคาจากเดิมมากนัก โดยราคาสินค้าของไทย ปรับขึ้นน้อยที่สุดในภูมิภาคเดียวกัน ส่วนปีนี้ กลุ่มสินค้าที่ผู้ประกอบการขอปรับขึ้นราคา ซึ่งมีผลมาจากวัตถุดิบมีราคาแพง เช่น นม ,น้ำมันถั่วเหลือง , ปุ๋ย , เหล็ก , สายไฟฟ้า , แบตเตอรี่รถยนต์ และน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งรัฐบาลก็เป็นห่วงสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน , สบู่ , ยาสีฟัน , ผงซักฟอก รวมทั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการเกษตร และแบตเตอรี่รถยนต์ ,
ยางรถยนต์

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 31 มีนาคมนี้ รัฐบาลจะพยายามปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยจะค่อย ๆ ปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อให้กระทบกับประชาชาน้อยที่สุด