แลกเปลี่ยนขาย30.50บ./$,ยูโร43.48,ปอนด์

แลกเปลี่ยนขาย30.50บ./$,ยูโร43.48,ปอนด์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 30.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 43.48 บาทต่อยูโร เงินปอนด์อยู่ที่ระดับ 50.06 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ระดับ 4.82 บาทต่อหยวน และ
เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 0.38055 บาทต่อเยน