เล็งขยายจำหน่ายไบโอดีเซลB2หลังเดือนเม.ษ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ทางกรมฯ จะประกาศขยายระยะเวลาการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ตามมติ ครม. จากเดิมที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดระยะเวลาการ
เพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล บี100 ในน้ำมันดีเซล เพิ่มจาก 2 % เป็น 3 % ในวันที่ 1 เม.ย. นี้

โดยปัจจุบัน ผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มทยอยออกสู่ตลาด จนใกล้เคียงกับภาวะปกติแล้ว แต่ก็ได้ประเมินว่าในเดือน เม.ย. นี้ จะมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ประมาณ 100,000 ตัน ขณะที่ปริมาณสำรองที่เพียงพอต่อการผลิตไบโอดีเซล บี3 อยู่ที่เดือนละ 120,000 ตัน ซึ่งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการขยายเวลาจำหน่ายไบโอดีเซล บี2 ออกไประยะหนึ่ง เพื่อให้ปริมาณวัตถุดิบปาล์มน้ำมันเพียงพอต่อภาคการบริโภคในระดับปกติ ที่มั่นใจว่าจะไม่ขาดแคลน ซึ่งประกาศฉบับใหม่ จะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้