พณ.เตรียมพิจารณาขึ้นราคาสินค้า4รายการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย. จะพิจารณาให้สินค้าที่มีต้นทุนการผลิตสูง 4 รายการ คือ น้ำนมถั่วเหลือง นม ปุ๋ย และเหล็ก ปรับขึ้นราคา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง หลังจากก่อนหน้านี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้ตรึงราคาสินค้าจะถึงสิ้นเดือน มี.ค. นี้ โดยมีสินค้าหลายรายการที่มีแนวโน้มของปรับราคาขึ้น แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.เกษตรฯ ก.พลังงาน และ ก.อุตสาหกรรม ในการสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ส่วนราคาน้ำตาลทราย คาดว่าจะปรับลดลง เมื่อกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายหมดภาระหนี้ ในเดือน เม.ย. - พ.ค. ทำให้ไม่ต้องเก็บเงินเข้ากองทุน กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในตลาด ปรับลดลงตามไปด้วย