เรือข้ามฟากขอปรับขึ้นค่าโดยสาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเรือโดยสาร ได้มาขอให้กรมฯ พิจารณาการปรับขึ้นอัตราค่าเรือโดยสารให้ เนื่องจาก น้ำมันมีราคาสูงขึ้น โดยทางผู้ประกอบการ ได้ขอปรับขึ้นที่อัตรา 0.50 - 2 บาท ตามระยะทางของเรือแต่ละประเภท โดยเรือด่วน ขอปรับขึ้นระยะละ 2 บาท เรือข้ามฟากขอปรับขึ้น 0.50 - 1 บาท ซึ่งทางกรมฯ ได้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาและติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด และคาดว่าในสัปดาห์
หน้า จะได้สรุปว่า จะมีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือประจำทางหรือไม่ โดยที่ผ่านมา ทางผู้ประกอบการได้ให้เหตุผลว่า ทั้งราคาน้ำมันเครื่อง ราคาอะไหล่ ค่าแรง ได้มีการปรับขึ้นหมด แต่พอราคาน้ำมันปรับขึ้น ทางผู้ประกอบการกลับ
ไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสาร และค่าโดยสารในปัจจุบัน ราคาน้ำมันต้องอยู่ในระดับลิตรละ 27 บาท ซึ่งทางกรมฯ จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา