พณ. เตรียมหารือ ปรับราคาสินค้า 14 รายการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดานี้ ทางคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะมีการหารือ เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ผลผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศ และการปรับลดราคาลง นอกจากนี้ในส่วนของสินค้าที่มีการเสนอขอปรับราคาเพิ่มขึ้น จากการสิ้นสุดมาตรการขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้า วันที่ 31 มีนาคมนั้น ยังคงมี 14 รายการ และจะทบทวนให้ตามความเหมาะสมจของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่จะต้องดูแลไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมากนัก

โดยในส่วนของน้ำตาลทราย หลังจากการชดเชยภาระหนี้ให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้ทั้งหมด ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคมนี้ น่าจะมีการปรับลดราคาจำหน่ายลงได้อย่างน้อย 5 บาท