พรทิวาเผยเตรียมส่งออกสินค้าไปช่วยญี่ปุ่น

พรทิวาเผยเตรียมส่งออกสินค้าไปช่วยญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวในการสัมมนา INVEST JAPAN SYMPOSIUM THAILAND ว่า ญี่ปุ่น ถือเป็นตลาดส่งออกของสำคัญของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.3 ของการส่งออกทั้งหมด หรือ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 20,416 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.4 เมื่อ ญี่ปุ่น ประสบปัญหาประเทศไทย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือกับภาคเอกชน ในการส่งสินค้าให้กับประเทศญี่ปุ่น และเมื่อญี่ปุ่น ฟื้นตัวได้เร็วจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศไทยและเอเชีย โดยสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยไปญี่ปุ่น อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป