ก.อุตฯเผยน้ำตาลทรายไม่ขาดแคลนแน่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำตาลทรายในขณะนี้ ว่า ปริมาณน้ำตาลทรายสำหรับบริโภคภายในประเทศ หรือโควตา ก มีจำนวนถึง 25 ล้านกระสอบ รวมทั้งมีสำรองไว้อีก 3 ล้านกระสอบเป็น 28 ล้านกระสอบ กระจายสู่ผู้บริโภคสัปดาห์ละ 4 แสน 8 หมื่นกระสอบ รวมทั้งมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อกน้ำตาลทราย ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ มากขึ้น เพื่อตรวจสอบราคา และปริมาณน้ำตาลทรายในแต่ละพื้นที่ว่า มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ ส่วนกรณีที่หลายฝ่าย เกรงว่า จะมีการกักตุนนั้น ยืนยันว่า ผู้ประกอบการ ไม่สามารถกักตุนได้ เพราะจะต้องมีการรายงานสต๊อกน้ำตาลทรายของตนเอง ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และหากจะมีการซื้อขาย จะต้องออกใบอนุญาตขนย้าย ซึ่งมีอายุเพียง 15 วัน อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบในทุกขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่า มีห้างค้าปลีกกักตุนหรือมีน้ำตาลทรายไม่เพียงพอจำหน่าย ให้กับประชาชน จะมีปัญหาบ้างก็เพียงขั้นตอนการจัดส่งที่อาจล่าช้าเล็กน้อย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า น้ำตาลทรายสำหรับบริโภคในประเทศ จะมีเพียงพออย่างแน่นอน

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ตามแนวชายแดน ตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำน้ำตาลทราย ไปจำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายในประเทศเพื่อนบ้าน สูงกว่าประเทศไทย