สรรพสามิตจ่อส่งปรับโครงสร้างภาษีให้กรณ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ทั้งระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมส่งให้ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาในวันจันทร์ ที่ 21 มี.ค. นี้ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

อธิบดีกรรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เรื่องภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั้น ได้ข้อยุติ หลังพิจารณาร่วมกับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะใช้บังคับอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จากเดิมที่ดูจากจำนวนกระบอกสูบ ที่มีความสลับซับซ้อนถึง 45 อัตรา มาเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการควบคุมการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์