โพลเผยปชช.ยังคาใจน้ำมันปาล์ม,ของแพง

โพลเผยปชช.ยังคาใจน้ำมันปาล์ม,ของแพง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน คิดอย่างไรกับการอภิปรายไม่วางใจ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 9 คน พบว่า ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้านมากว่ารัฐบาล โดยให้ฝ่ายค้าน 6.84 เต็ม 10 ส่วนรัฐบาล
ได้ 4.28 โดยร้อยละ 49.8 เชื่อถือข้อมูลของฝ่ายค้านมากกว่า ขณะที่เชื่อถือฝ่ายรัฐบาลแค่ร้อยละ 19.7

อย่างไรก็ตาม หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง ยังมีประเด็นที่ประชาชนค้างคาใจมากที่สุด คือ เรื่องการสลายการชุมนุมในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 ร้อยละ 29.9 รองลงมา เรื่องน้ำมันปาล์มขาดตลาด ร้อยละ 27.4 และเรื่องราคาสินค้าแพง ร้อยละ 8.1