นายกฯเล็งลดภาษีนิติบุคคลแทนขึ้นค่าแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และกลุ่มจังหวัด 5 ภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ที่ จ.กาญจนบุรี โดยระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน โดยจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีการร่างกฎหมาย ที่แม่สอด และจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษการเกษตรที่จะมีแผนทำขึ้น ในภาคอีสาน ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอม

นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างภาษีด้วยการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อชดเชย กับการแลกให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะปรับขึ้นค่าแรงร้อยละ 25 ภายใน 2 ปี