ไตรรงค์ ชี้ เศรษฐกิจไทย ขยายตัวต่อเนื่อง

ไตรรงค์ ชี้ เศรษฐกิจไทย ขยายตัวต่อเนื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจกับนโยบายรัฐบาล ในการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ว่า ทิศทางเศรษฐกิจในปีนี้ เชื่อว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวไม่เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศหลัก อย่าง สหรัฐอเมริกา และกลุ่มยุโรป ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร รวมไปถึง อัตราการว่างงานที่ยังมีอยู่สูง กว่าร้อยละ 10 แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้น ที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ 4 - 4.5 นั้น ก็ถือเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลในขณะนี้ ยังคงสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่า จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีของไทยนั้น จะทำให้ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้ง ปีหน้าจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 3.25

นายไตรรงค์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก รวมไปถึง การดูแลหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ตัดออกไปจากระบบอีกด้วย