กรณ์แจงสภายันรัฐไม่จำเป็นแทรกจัดเก็บภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงการอภิปรายฯ ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย โดยยืนยันว่า ไม่มีเหตุผลใดที่รัฐบาลจะต้องจัดเก็บภาษีในบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส โดยกรมภาษีทั้ง 3 แห่ง ของกระทรวงการคลัง ได้มีการปกป้องภาษีอย่างเต็มที่ ซึ่งตามขั้นตอน ไม่สามารถแทรกแซงในชั้นอัยการอย่างที่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอ้างได้ เพราะกรมศุลกากรจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องก่อนถึงชั้นอัยการ ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีหนี้ภาษีอยู่หรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการติดค้าง และเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดของ นายสมัคร สุนทรเวช ส่วนเรื่องกรณีการแตกต่างระหว่างราคา เป็นการแบ่งกำไรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รัฐบาลและกรมศุลกากรไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง ไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีที่โปร่งใส

ขณะเดียวกันในที่ประชุม พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้ชี้แจงในที่ประชุมถึงกรอบเวลาในการอภิปรายฯ ในวันนี้ว่า ขณะนี้ ฝ่ายค้านเหลือเวลาที่จะใช้ในการอภิปราย 1 ชั่วโมง 5 นาที ขณะที่รัฐบาล เหลือเวลาอีก 2 ชั่วโมง 26 นาที โดยจากนี้ จะให้รัฐบาลชี้แจงจนถึงเวลา 21.40 น. ก่อนที่จะให้ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย อภิปรายปิด จนถึงเวลา 23.00 น. ตามที่ได้มีการตกลงกันไว้