เอกชนไทยขอใช้สิทธิ์FTAอาเซียน-จีนมีน้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการสัมมนาการค้าอาเซียนจีน ความท้าทายของการลงทุนไทย ว่า ที่ผ่านมา เอกชนมีการขอใช้สิทธิ์ตามกรอบความร่วมมือเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน หรือ ไทย-จีน ค่อนข้างน้อยมาก จึงได้สั่งการให้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการเร่งส่งเสริมให้เอกชน หันมาใช้สิทธิตามกรอบดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ FTA อาเซียนจีน เพราะหากดูในแง่มูลค่าการค้าในปีที่ผ่านมา การค้าไทยจีน อยู่ที่กว่า 4.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ขณะที่การส่งออกไทยไปจีน อยู่ที่ 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 ขณะที่การนำเข้าจากประเทศจีน อยู่ที่ 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ความร่วมมือการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเปิดตลาดการค้าระหว่างกัน แบบไม่มีมาตรการกีดกัน จะเป็นการส่งเสริมทำให้การค้าระหว่างอาเซียน หรือ อาเซียนจีน อาเซียนญี่ปุ่น และอาเซียนเกาหลี มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าวิตก คือ คนไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ต่างๆ ยังไม่สนใจการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เท่าที่ควร