ส.อ.ท.รอประเมินผลกระทบอุตฯ1-2สัปดาห์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. )เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะสิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น แต่ทั้งนี้ต้องรอการประเมินผลกระทบ 1-2 สัปดาห์ว่า มีมากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นในแต่ละผู้ผลิตมีสต๊อกสินค้าอยู่ถึงเดือนเมษายน ซึ่งหากได้รับผลกระทบก็จะมีแผนรองรับในการใช้สินค้าจากบริษัทอื่นไปก่อน และปรับเปลี่ยนแผนการประกอบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ชิ้นส่วนในประเทศ อยู่ร้อยละ 60 ชิ้นส่วนต่างประเทศ ร้อยละ 40 โดยนำเข้าจากญี่ปุ่นและประเทศภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ได้มีการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีเพียงการส่งออกแต่หน่วยงานราชการและบริษัทที่นำเข้าบางส่วน ก็จะมีการเข้มงวดตรวจสอบสารสารกัมมันตภาพรังสี อยู่แล้ว