พน.สั่งทบทวนแผนสร้างโรงนิวเคลียร์ในไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ เกิดการระเบิดจากเหตุสึนามิ นั้น ในส่วนของประเทศไทย จะต้องทบทวนแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้น ตามแผนในปี 2563 โดยนำกรณีดังกล่าวมาศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและออกแบบที่ได้มาตรฐาน การป้องกันที่เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวยังไม่มีความพร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยจะต้องมีการศึกษาให้รัดกุมก่อน

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ไม่ใช่ปัญหา เพราะถึงเวลานั้นจะต้องมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าแทน