สอท.เผยดัชนีอุตฯกพ.108.2ต่ำสุดใน3ด.

สอท.เผยดัชนีอุตฯกพ.108.2ต่ำสุดใน3ด.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 108.2 จากระดับ 102.7 ในเดือน ม.ค. ซึ่งเป็นการปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงสูงค่าในระดับสูงกว่า 100 แสดงว่า ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มีความเชื่อมั่นในระดับดี ส่วนค่าดัชนีที่ปรับลดลงนั้น เป็นความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ค่าแรงงาน ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ที่เป็นวัตถุดิบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ขณะที่ ปัญหาการประท้วงรัฐบาลของประเทศในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ก็ยังคงส่งผลให้ราคาน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ ส่วน ดัชนีความเชื่อมั่น คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 118.1 ปรับตัวขึ้นจากระดับ 116.3 ในเดือน ม.ค. เนื่องจาก ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องติดตามดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมี.ค. ที่จะนำผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เข้ามาประเมินร่วมด้วย