กษิตประสานทูตในญี่ปุ่นอพยพคนไทยแล้ว

กษิตประสานทูตในญี่ปุ่นอพยพคนไทยแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง การเตรียมแผนอพยพคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ออกจากพื้นที่เสี่ยงว่า ขณะนี้ ทางสถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองโอซากา ได้เตรียมแผนอพยพคนไทยเอาไว้แล้ว ทั้งการเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบิน และทางเรือ ไปยังประเทศเกาหลี จีน และไต้หวัน ซึ่งอธิบดีกรมการกงสุล ได้หารือกับทางบริษัทเดินเรือ เพื่อเตรียมอพยพคนไทยออกจากพื้นที่โดยทันทีหากมีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ ยังได้อพยพเฉพาะครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในสถานทูตออกจากกรุงโตเกียว แล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่สถานทูตนั้น ยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยต่อไป ขณะเดียวกัน ทางกองทัพอากาศได้เตรียมเครื่องบิน C130 จำนวน 3 ลำ เพื่อรับคนไทยที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีการส่งไป 2 เที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินแรกจะบินไป 2 ลำ ออกเดินทางในวันนี้เวลา 22.00 น. ที่สนามบินท่าอากาศยานกองบิน 6