ฝ่ายค้านอภิปราย โสภณ เอื้อ ซิโน-ไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยระบุว่า รัฐมนตรีปล่อยให้มีการหาผลประโยชน์ ภายในกระทรวงคมนาคม จากโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่มีการปรับลดราคาให้กับ บริษัท ซิโน-ไทย ซึ่งเป็นผู้บริหารในพรรคภูมิใจไทย ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ลดสเปกโครงการผ่านกระบวนการของกระทรวงคมนาคม ที่มีรัฐมนตรีดูแล รัฐมนตรีปรับสัญญาเปลี่ยนวงเงินโครงการ ทั้งที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ เป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นการกระทำโดยคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ นายสงวน ได้หยิบยกข้อระบุจากเรื่องสัญญาต่อตุลาการที่เป็นการกล่าวถึงการกระทำสัญญากับรัฐ ในการทำสัญญาหลักให้เป็นภาษาไทย แต่สัญญาฉบับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง เป็นการทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ