การบินไทยยันคงเที่ยวบิน ไทย-ญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น การบินไทยได้มีแผนสำรองไว้แล้ว หากเกิดความจำเป็นต้องมีการอพยพคนไทยกลับโดยเร่งด่วน และในขณะนี้การบินไทย ยังทำการบินปกติตามตารางบิน ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด โดยการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าวนั้น จะต้องรอการประกาศจากทางการญี่ปุ่น เพราะขณะนี้ มีการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี รอบโรงไฟฟ้าเทปโก้ ในระยะรอบโรงไฟฟ้า 20 ก.ม. แต่หากการกระจายของสารกัมมันตภาพรังสี ครอบคลุมมากกว่า 100 ก.ม. รอบโรงไฟฟ้าการบินไทยจึงจะหยุดทำการบิน เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินนาริตะ และฮาเนดะ โดยเมื่อถึงขั้นนั้น การบินไทยจะเปลี่ยนเส้นทางการบินไปลงที่สนามบินคันไซ โอซาก้า และนาโกย่า แทน

ส่วนการเดินทางกลับของคนไทยจากญี่ปุ่นนั้น ขณะนี้ยอมรับว่า น่าจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร และการเดินทาง พบว่ามีที่นั่งโดยสารจำนวนมาก ที่มีการจองที่นั่งโดยสารไว้ แต่ผู้โดยสารไม่มาขึ้นเครื่อง