การบินไทย คงเส้นทางบินไปญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิถล่ม ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้สนามบินและบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลนั้น แต่ ทางบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงเปิดเส้นทางการบินตามปกติ ทั้งเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ - นาริตะ วันละ 1 เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ วันละ 1 เที่ยวบิน แต่ไม่อนุญาตให้ลูกเรือ และเครื่องบินค้างคืน และหากทางประเทศญี่ปุ่น เพิ่มมาตรการการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี ทางการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็ได้กำหนดเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ - โอซากา หรือ กรุงเทพฯ - นาโกยา ไว้แทน

อย่างไรก็ตาม นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังยืนยันว่า การบินไทย ไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าโดยสารเส้นทาง ญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ โดยจะขายในราคาเดิมคือ 13,000 บาทต่อเที่ยวต่อคน ซึ่งราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ