ปลายปี55-56จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปลายปี 2555 - 2556 คาดว่า จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเกิดขึ้น 3 โรง กำลังการผลิตรวมประมาณ 240 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการพลังงานลมใน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้ง 3 โครงการนี้ เป็นโครงการที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แล้ว

อย่างไรก็ตาม โครงการที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชบูรณ์ มีความก้าวหน้าของโครงการมาก เพราะประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA