พาณิชย์ ยัน ยังไม่ปรับ ราคาข้าวถุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปีนี้มีการคาดการณ์ว่า ราคาอาหารทั่วโลก จะปรับสูงขึ้นแต่ราคาข้าวถุงไทย เป็นสินค้าที่สวนทาง โดยจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคา ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากผลผลิตในปีนี้ ที่ออกสู่ท้องตลาดมากขึ้น ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ จะดูแลการปรับราคาสินค้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ แต่ราคาส่งออกจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร

ส่วนการนำเข้าสินค้าอาหารจากญี่ปุ่น ขณะนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาสารปนเปื้อน จากเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด เพราะส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูป