CPคาดทั้งปีส่งออกข้าว เพิ่มเป็น10ล.ตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ เหล่าโมราพร รองกรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า คาดว่าปีนี้ ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้สูงถึง 10 ล้านตัน สูงขึ้นจากปีก่อน ที่ส่งออกได้ 8.9 ล้านตัน ซึ่งหลายประเทศมีการสำรองอาหารมากขึ้น จากวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก หลายประเทศจึงมีความกังวล โดยประเทศที่มีความต้องการซื้อข้าว อาทิ อิหร่าน อิรัก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น แอฟริกาทั้งทวีป โดยจะเห็นถึงภาพลักษณ์ในไตรมาส 2 - 4 ของปีนี้ ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวไทย มีเสถียรภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ โครงการรับประกันราคาข้าวของรัฐบาล ไม่ได้ช่วยให้ราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้น และยังทำให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าส่วนต่างของราคา ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 300,000 ล้านบาท แต่หากใช้วิธีการประกันราคาข้าว และปรับน้ำหนักข้าวควบคู่กันไป ก็จะทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศมองว่าราคาข้าวไทยรัฐบาลได้เข้าไปดูแล