กรุงไทยเปิด2ผลิตภัณฑ์สัมมนาคุณลูกค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ซึ่ง นางนงนุช เทียนไพฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย เปิดเผยว่า เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินออม ให้ลูกค้าได้เลือก คือ เงินฝาก KTB Birthday Bonus 15 เดือน ซึ่งเป็น เงินฝากประจำ 15 เดือน รับฝากขั้นต่ำ ครั้งละ 10,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยเดือนที่ 1 - 5 จ่ายในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปี เดือนที่ 6 - 10 จ่ายในอัตราร้อยละ 2.20 ต่อปี และเดือนที่ 11 - 15 จ่ายในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

นอกจากนี้ยังออก ตั๋วแลกเงิน KTB B/E Birthday Bonus อายุ 15 เดือน ยอดซื้อขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 3.70 ต่อปี โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก และซื้อตั๋วแลกเงิน ได้ที่ ธนาคารทุกสาขากว่า 970 แห่งทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 20 เมษายน นี้