สภาองค์กรชุมชนน้ำโขงฯไม่เอาเขื่อนไซยบุรี

สภาองค์กรชุมชนน้ำโขงฯไม่เอาเขื่อนไซยบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง ณ โรงเรียนโรซารีโอ บ้านเวียงคุก จ.หนองคายเครือข่ายสภาองค์กรชมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน ได้จัดเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังผลกระทบต่อกรณีการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ของประเทศลาว ซึ่งในเวทีดังวกล่าวได้มีตัวแทนชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างใน 6 จังหวัดในภาคอีสาน ที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงเช่น จ.เลย จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานีและนายหาญ ณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (แห่งประเทศไทย)ในฐานะกรรมาธิการทรัพยากรน้ำ วุฒิสภาได้เข้าร่วมเวทีดังกล่าวด้วย ซึ่งในเวทีดังกล่าวได้เปิดรับฝังข้อมูลจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของประชาชนและในบทสรุปสุดท้ายเวทีดังกล่าวไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเขื่อนไซยบุรี ซึ่ง จะมีผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนในริมฝังแม่น้ำโขงถึง 4 ประเทศ คือ ลาว ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม ทางเครือข่ายสภาองค์กรชมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีให้ยกเลิโครงการการสร้างเขื่อนไซยบุรีบนแม่น้ำโขง โดยเน้นถึงมาตรการตอบโต้ถ้ายังมีการดำเนินการสร้างเขื่อนไซยบุรี คือจะทำหนังสือเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านทุกพรรคทุกพรรคเพื่อตรวจสอบโครงการดังกล่าว และ จะงดใช้บริการธนาครพานิชย์ไทยทั้ง 4 แห่ง ที่ร่วมสนับสนุนเงินทุน รวมไปจนถึงงดสนับสนุนกิจการของปตท.ทุกชนิดเพราะมีหุ้นส่วนในการสร้างเขื่อนไซยบุรี เมื่อนายกระสันต์ ปานมีศรี ประธานสภาองค์กรชุมชนบ้านเสียงคุก ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวให้ประชาชนผู้ร่วมเวทีทราบโดยทั่วกันแล้วก็ได้มอบจดหมายดังกล่าวให้กับนายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ในฐานะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีต่อไป