เรคกูเลเตอร์ ยัน ไม่ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรคกูเลเตอร์ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างไฟฟ้าใหม่ จะไม่ทำให้ค่าไฟฟ้าปรับสูงขึ้น เพราะเมื่อคำนวณจากภาระการลงทุน ที่มีอยู่ ยังคงเป็นไปตามแผน โดยอัตราผลตอบแทนของ 3
การไฟฟ้าจากการลงทุน สามารถรองรับต่ออัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า โดยโครงสร้างใหม่นี้จะทำให้การคำนวณค่าไฟฟ้าโปร่งใสมากขึ้น เพราะมีการชี้แจงต้นทุนการไฟฟ้าฐาน หรือ FT ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ อยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. พิจารณาเห็นชอบ โดยคาดว่า จะประกาศใช้ได้ภายในเดือน มิ.ย. นี้