แลกเปลี่ยนขาย30.55บ./$,ยูโร42.85

แลกเปลี่ยนขาย30.55บ./$,ยูโร42.85
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 30.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 42.85 บาทต่อยูโร เงินปอนด์อยู่ที่ระดับ 49.71 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ระดับ 4.82 บาทต่อหยวน และ
เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 0.37768 บาทต่อเยน