นายกฯ พร้อมช่วยเหลือเพื่อนบ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า น.ส.คริสติน่า จอร์เจียวา คณะกรรมาธิการยุโรป ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม และการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ เดินทางเข้าพบและหารือกับนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับบทบาทของไทย และอาเซียน ในการให้ความช่วยเหลือต่อภัยพิบัติในภูมิภาค การช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ร่วมกับสหภาพยุโรป และปัญหาแรงงานข้ามชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบรับความร่วมมือกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้สหภาพยุโรป พิจารณาศักยภาพและยินดีให้ไทย สนับสนุนด้านอาหาร ในการช่วยเหลือประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ นายปณิธาน ยังกล่าวด้วยว่า ทางคณะกรรมาธิการยุโรปได้สอบถามถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทย และกัมพูชากรณีมรดกโลก ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า ไทยและกัมพูชา จะได้พบกันในปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งหวังว่า จะสามารถพูดคุย เพื่อให้ปัญหาการเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่ รอบปราสาทพระวิหาร คลี่คลายลงได้