ธปท.ยันดินไหวญี่ปุ่นไม่กระทบแบงก์ไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในประเทศญี่ปุ่นว่า จากการประเมินผลกระทบทางตรงต่อสถาบันการเงิน เชื่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจมากกว่า ทางสถาบันการเงิน เพราะสินเชื่อที่ปล่อยระหว่าง สถาบันการเงินไทยกับญี่ปุ่น ค่อนข้างน้อย

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิด ว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน และจะมีผลกระทบมาถึงสถาบันการเงินหรือไม่อย่างไร