ก.พ.ค.มีมติคืนตำแหน่ง ให้ 'วงศ์ศักดิ์'

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. มีมติคืนตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้กับ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ หลังมีคำสั่งโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ พร้อมตั้ง นายมงคล สุระสัจจะ ดำรงตำแหน่งแทน หลังจากที่พิจารณาคำร้องทุกข์แล้วเห็นว่า การดำเนินการย้ายดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งข้อกล่าวหาในการดำเนินการเรื่องการจัดหาคอมพิวเตอร์ และเรื่องการจัดทำบัตรประชาชนแบบใหม่นั้น ยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเพียงพอ ว่า นายวงศ์ศักดิ์ ดำเนินการผิดพลาด หรือ บกพร่อง แต่เห็นว่า ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อีกทั้งยังไม่มีเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่า นายมงคล มีความรู้ ความสามารถดีกว่าแต่อย่างใด ก.พ.ค. จึงมีมติให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ส่งผลให้ นายวงศ์ศักดิ์ ยังคงมีสถานะเป็น อธิบดีกรมการปกครอง เช่นเดิม ส่วน นายมงคล สุระสัจจะ นั้น ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชา และคู่กรณี เยียวยาจัดหาตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมต่อไป