สรรพากรคาด2ด.ชัดโครงสร้างภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในอีก 2 เดือน ข้างหน้า จะมีความชัดเจน ถึงแนวทางการปรับโครงสร้างภาษี ของทั้งกระทรวงการคลัง ทั้งกรมสรรพกร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ซึ่งจะไม่มีการมุ่งเน้นการจัดเก็บภาษี แต่จะเป็นการมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น รวมไปถึงให้ภาคเอกชน สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ได้มีการหารือทั้งแนวเชิงวิชาการ รวมไปถึงภาคปฏิบัติร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ของทางกระทรวงการคลัง มาโดยตลอด รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีการหารือร่วมไปถึงภาคเอกชนแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า