กมม.ขวางรัฐสภาเห็นชอบบันทึกเจบีซีไทยเขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสำราญ รอดเพชร โฆษกพรรคการเมืองใหม่ แถลงว่า พรรคขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาแสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาบันทึกการประชุม คณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ในวันที่ 22 มีนาคม นี้ เพราะหากรัฐสภายอมรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะมีส่วนทำให้ประเทศไทย ต้องเสียดินแดนให้กัมพูชา เพราะถือเป็นการยอมรับหลักฐานแนบบันทึกข้อตกลงฯ ที่มีปัญหา

นายสำราญ กล่าวด้วยว่า พรรคมีข้อเสนอ 3 ข้อต่อเรื่องนี้ คือ 1. ขอให้สมาชิกแสดงจุดยืนไม่เห็นชอบบันทึกการประชุมฯ 2. รัฐบาลดำเนินการผิดพลาดล่าช้าไม่ทันเกมกัมพูชา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียดินแดน และ 3. รัฐบาลควรยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอของ

นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล เลขานุการแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ในการช่วยเหลือ นายวีระ สมความคิด และ นางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูลย์ ตามสนธิสัญญาโอนนักโทษ ระหว่างไทยกับกัมพูชา