มนูญห่วงดินไหวญี่ปุ่นดันราคาน้ำมันพุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้ อาจมีผลบกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ ให้ปรับสูงขึ้น เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันหลายโรงเกิดไฟไหม้ขึ้น ซึ่งต้องติดตาม
สถานการณ์ เพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์รุนแรงแค่ไหน โรงกลั่นต้องหยุดซ่อมกี่วัน และทำให้ปริมาณน้ำมันหายไประดับใด ซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่น ต้องสั่งซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์มากขึ้น และส่งผลต่อราคาน้ำมันในประเทศไทย ให้ปรับสูงขึ้นได้ เพราะไทยอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์เป็นหลัก

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวอีกว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ขณะนี้ น่าจะส่งผลสะท้อนต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ เย็นนี้ แต่ปรับขึ้นไปมากน้อยในระดับใด ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น กับโรงกลั่นน้ำมันที่ญี่ปุ่น