นายกฯคอนเฟอเรนซ์ ยันดูลดต้นทุนผลิต

นายกฯคอนเฟอเรนซ์ ยันดูลดต้นทุนผลิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ติดตามราชการผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับฟังการดำเนินงานตาม นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี ร้อยเอ็ด ยโสธร โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า โครงการประกันรายได้เป็นโครงการที่สำคัญในลำดับต้น ๆ ของรัฐบาลที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีปัญหาในการดำเนินงานอยู่บ้าง อาทิ ปัญหาเรื่องของเอกสารที่ดินทำกิน ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางชัดเจนว่า จะไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น ยกเว้นว่า ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานานมาแล้ว ขณะที่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวครั้งล่าสุดนั้น ได้ยอมรับว่า มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นชอบให้เพิ่มราคารับประกัน โดยราคาข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี ปรับราคาประกันรายได้ จากเดิม 11,000 บาท เป็น 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า จากเดิม 10,000 บาทเป็น 11,000 บาท ขณะที่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดลพบุรี เสนอ นายกรัฐมนตรี ให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลเรื่องของการประกันราคาข้าวให้เข้มงวดมากขึ้น