เศร้า! ศาลสั่งนมไทย-เดนมาร์ค ล้มละลาย

เศร้า! ศาลสั่งนมไทย-เดนมาร์ค ล้มละลาย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ปิดตำนานยักษ์ใหญ่นมไทย ศาลล้มละลายกลาง พิพากษาให้ บริษัท นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ล้มละลายแล้ว ตั้งแต่ 24ส.ค.53

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (10 มี.ค.) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้บริษัท นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ล้มละลาย และกำหนดการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย   ตาม คดีหมายเลขแดงที่ ล.  16031/2550  กองบังคับคดีล้มละลาย 1ศาลล้มละลายกลาง
 
ประกาศระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้พิพากษาให้ บริษัท นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2553 และศาลได้กำหนดนัดไต่สวน นายบุญมี จันทรวงศ์ ผู้ชำระบัญชี บริษัทฯ ลูกหนี้โดยเปิดเผยที่ศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553    ลูกหนี้ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 49/11 หมู่บ้านลภาวัล 14 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามลูกหนี้ที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้
   
 ทั้งนี้ บริษัท นมไทย-เดนมาร์ค ฯ จดทะเบียนจัดตั้งปี 2537  มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 200 ล้าน กรรมการบริษัท คนสำคัญ ได้แก่ นายประภาส อดิสยเทพกุล และพลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช