รัฐจ่ายสินไหมประกันภัยข้าว2,000บ./ไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธราดล เปี่ยมพงษ์ศานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางประกันภัยพืชผล เนื่องจากภัยธรรมชาติ ที่มี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธาน มีมติจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปีประจำปี 2554 ในกรณีที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยจะได้รับการคุ้มครอง 2,000 บาท/ไร่ แบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทน 1,400 บาท และรัฐจะชดเชยให้ 600 บาท เบี้ยประกันภัย 140 บาท โดยเกษตรกรจ่าย 50 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จ่าย 50 บาท และรัฐช่วยอีก 40 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังแสดงความเป็นห่วงว่า ธ.ก.ส.จะสามารถแบกรับภาระทั้งหมดได้หรือไม่ และเกรงว่า เบี้ยประกันจะสูงกว่า 140 บาท หากเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส.ไม่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยในขั้นตอนต่อไป สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. และฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางประกันภัยพืชผล จะเจรจากับบริษัทประกันวินาศภัย ที่จะเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 8,039 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว 57 ล้านไร่