กรรมการสิทธิ์ช่วยนร.ถูกตัดสิทธิ์สอบแพทย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แถลงว่าคณะกรรมการสิทธิ์ฯ มีมติยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ภายหลังจากที่ศาลปกครองกล่าวพิพากษายกคำร้อง เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา ในคดีของ น.ส.ศรัญญา จันนามวงค์ นักเรียนที่สมัครสอบเข้าคัดเลือกเรียนคณะแพทย์ ที่มาร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่ากลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท. ได้ตัดสิทธิ์การสอบ อย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากอ้างว่า น.ส.สรัญญา ขาดส่งรูปถ่าย 1 ใบ โดยนายปริญญา กล่าวว่า กรรมการสิทธิ์ฯ เห็นว่าการกระทำของ กสพท. มีมูลเป็นการละเมิดต่อผู้ร้องและเห็นว่าคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ยังมีความคลาดเคลื่อน ทั้งประเด็นของปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงอยากจะช่วยดำเนินการฟ้องคดี เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป