มติสภารับหลักการร่างพรบ.ชุมนุมสาธารณะ

มติสภารับหลักการร่างพรบ.ชุมนุมสาธารณะ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ในวันนี้ ที่ประชุม มีมติรับร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน พ.ศ. ... ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ภายหลังผ่านวาระหนึ่ง โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 229 เสียง ไม่เห็นด้วย 85 เสียง และไม่ลงคะแนน 7 เสียง พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติ 7 วัน ตามข้อบังคับการประชุม แต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ร่วมเข้าเสนอ ส.ส. เข้าเป็นคณะกรรมาธิการดังกล่าวด้วย ซึ่ง นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน
พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการร่างขึ้นเพื่อปราบปรามผู้ชุมนุม

ขณะที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ชี้แจงว่า การที่รัฐบาลร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ ขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นการทำเพื่อตนเอง และไม่ได้ร่างกฎหมายเพื่อใช้ปราบปรามผู้ชุมนุม และในสัปดาห์
หน้านั้นก็จะมีความชัดเจน โดยตนจะรูปภาพตัวจริงของผู้ที่ใช้อาวุธปืนอาก้า ยิงใส่ประชาชนในระหว่างที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วย