ผู้ค้าไข่คืนตาชั่งดิจิตอลไม่นิยม-ยุ่งยาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ค้าไข่ไก่ในตลาดสดยิ่งเจริญ เปิดเผยว่า ทางผู้ค้าทุกร้าน ได้คืนเครื่องชั่งดิจิตอล ที่ไว้ชั่งไข่ไก่ให้กับกระทรวงพาณิชย์ไปแล้ว หลังทดลองขายไข่ไก่ได้ 10 วัน แรก เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้านั้น และเกิดความยุ่งยากในการขาย ส่วนสถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้น 3.5 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาไข่ไก่เบอร์ 0 อยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 ที่ฟองละ 3.30 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท และไข่ไก่เบอร์ 3 อยู่ที่ฟองละ 3.10 บาท แต่ลูกค้ายังคงเลือกซื้อไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จากการสำรวจน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในตลาดสดยิ่งเจริญ พบว่า น้ำมันปาล์มฝาสีชมพู ยังคงมีวางจำหน่ายทุกร้านในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดที่ 47 บาทต่อขวด ขณะเดียวกันไม่พบเห็นน้ำมันยี่ห้ออื่นวางจำหน่าย