โอลิมปิก 2020

พณ.จ่อขึ้นราคาน้ำมันพืช-น้ำตาล-นม-ปุ๋ย

พณ.จ่อขึ้นราคาน้ำมันพืช-น้ำตาล-นม-ปุ๋ย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่าน เอ็มบี แชนแนล ว่า ยืนยันว่า รายการสินค้า 200 รายการ ไม่ได้จะมีการปรับขึ้น เพียงแต่เป็นรายการที่ต้องจับตาดูเท่านั้น โดยมองว่าสถานการณ์ราคาสินค้าในขณะนี้ ต้องมีการปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ และที่ผ่านมามีการตรึงราคามาปีกว่าแล้ว โดยขณะนี้ ราคาสินค้าได้แยกหมวดหมู่สินค้าเป็น 3 ประเภท คือ สินค้ากลุ่มแรก ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูง คือมีอยู่ 10 % ของรายการ คือ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปุ๋ย นม และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้กำลังตรวจสอบโครงสร้างต้นทุน เพื่อพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้า กลุ่มที่ 2 สินค้าที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ มีอยู่ 10 % อาทิ เครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน อาหารกระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน และกลุ่มที่ 3 สินค้าทั่วไป สินค้าฟุ่มเฟือย มีอยู่ 80 % โดยจะได้ให้กรมการค้าภายใน นัดวันผู้ประกอบการทุกรายการมาพูดคุย ถึงแนวทางและโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งคาดว่า จะเป็นในเร็วๆ นี้

ส่วนสถานการณ์ไข่แพงและขาดตลาดนั้น มองว่า เป็นวัฏจักร เกิดจากสภาพอากาศ ส่งผลให้แม่ไก่ไม่ออกไข่ ซึ่งได้ให้ผู้ผลิต CP ที่มีสต๊อกไข่อยู่ นำออกมาขาย เพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาด และแนะนำให้ประชาชนบริโภคอาหารประเภท
อื่นไปก่อนในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ใกล้ช่วงเลือกตั้ง การปรับขึ้นราคาสินค้านั้น รู้สึกลำบากใจ เพราะอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง แม้ว่าที่ผ่านมา จะมีการตรึงราคาสินค้ามาเป็นระยะเวลาถึงปีกว่าก็ตาม ส่วนการ
อภิปรายไม่วางใจที่จะมีขึ้นนั้น ถือเป็นการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์ราคาสินค้าด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง