ปธ.วิปฝ่ายค้านยันเปิดคลิปร่วมซักฟอกได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่าน เอ็มบี แจนแนล ถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า จากที่ได้คุยกันทั้ง 2 ฝ่าย วานนี้ ก็ยังยืนยันจำนวนวันอภิปรายอยู่ที่ 4 วัน โดยได้ทำบันทึกถึง นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ไปแล้ว และแม้ว่าประธานจะมีอำนาจในการควบคุมการประชุม แต่เชื่อว่า ท้ายที่สุดประธานจะให้ตามที่วิป2 ฝ่าย ได้หารือกัน

ส่วนการชุมนุมทางการเมืองด้านนอกสภานั้น ไม่อยากให้นำมาเกี่ยวข้อง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายในระบรัฐสภา ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ตาม การหารือกับวิปรัฐบาลในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องการนำเอกสารและคลิปวิดีโอ มาเปิดเผยในการอภิปรายนั้น ตนเองเชื่อว่า ส.ส.ทุกคน มีเอกสิทธิ์ในการอภิปราย และแม้ว่าจะอภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว กระบวนการก็ต้องส่งให้ประธานสภาฯ เพื่อนำไปตรวจสอบต่อหากว่าผิด หรือเป็นเรื่องเท็จ ก็ฟ้องร้องดำเนินคดีได้ และไม่คิดว่าการนำเอกสารหรือคลิปวิดีโอมา เปิดเผยในการอภิปรายนั้น จะเป็นการฉวยโอกาสเปิดในสภาฯ แล้วไปแก้ในศาล เนื่องจากเชื่อว่า กฎหมายให้ความคุ้มครองทุกคนอยู่แล้ว