มติสภาถอนร่างพรบ.จัดระเบียบชุมนุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญทั่วไป เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญ ล่าสุดที่ประชุม โดยมี นายชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่เป็น ประธานการประชุม ได้มีมติถอนร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ...
ที่เสนอโดย นายจุมพฎ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ที่ไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ ด้วยเสียงข้างมาก 310 เสียง ต่อ 8 เสียง ภายหลัง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่นำโดย น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ขอถอนชื่อการเสนอญัตติร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้มีการถกเถียงกันเป็นเวลานานกว่า 1 ช.ม. ระหว่าง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน จนต้องพักการประชุมชั่วคราว อย่างไรก็ตามขณะนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อไป