พณ.เร่งผลิตและกระจายน้ำมันปาล์มฝาชมพู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่ให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ จำนวน 40,000 ตัน และให้ชะลอการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า น้ำมันปาล์มจะมีเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน โดยจะวางจำหน่ายตามช่องทางการค้าปกติและไม่จำกัดปริมาณการซื้อ

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ใด ยังไม่มีน้ำมันพืชปาล์มจำหน่าย หรือ หาซื้อไม่ได้ แจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กระทรวงพาณิชย์ จะเข้าไปเชื่อมโยงเพื่อกระจายน้ำมันพืชปาล์มให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด