เวทีเสวนาชี้ปมชุมนุมยังไม่มีการบังคับกม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำวิชาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความเห็นว่า ปัญหาการชุมนุมที่เกิดขึ้นขณะนี้ ไม่ใช่เพราะบ้านเมืองไม่มีกฎหมายควบคุม แต่เพราะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ ทั้งนี้
กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ระบุไว้ว่า บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น โดยเชื่อว่า ในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีใดก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกัน

ด้าน นายชาย ศรีวิกร นายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจ ย่านราชประสงค์เห็นว่า การชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการเรียกร้องสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นการแย่งอำนาจทางการเมือง ด้วยการนำความเดือดร้อนของประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยกันดูแล เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและความเกลียดชังในสังคมเพิ่มมากขึ้น