ครม.ให้สปสช.หาข้อสรุปเงินค่ารักษาพยาบาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นควรให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ไปหารือกับสำนักงบประมาณใหม่ อีกครั้ง หลังจากมีความเห็นไม่ตรงกัน กรณีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลรายหัวต่อปี โดย สปสช. เห็นว่า ควรอยู่ที่ 3,249 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่สำนักงบประมาณ เห็นควรว่า ให้อยู่ที่ 2,384 บาทต่อคนต่อปี พร้อมทั้งขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 จำนวนกว่า 1.6 แสนล้านบาท โดยให้หารือและเสนอ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีกครั้ง