สุเทพปัดลดวันซักฟอกโยนอำนาจชัย-เข้มใต้

สุเทพปัดลดวันซักฟอกโยนอำนาจชัย-เข้มใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวถึง สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการก่อเหตุความรุนแรงใน 2 วัน ที่ผ่านมา ว่า ได้มีการติดต่อไปยังเลขาธิการศูนย์อำนวยการ
บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. และสั่งให้มีการจัดกระบวนการดูแลพื้นที่ในเมืองให้ดีขึ้น โดยระดมทั้งพลเรือนและอาสาสมัคร ในการช่วยกันดูแลป้องกันการก่อเหตุ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องแบ่งกำลังดูแลพื้นที่ในชนบท เนื่องจาก ฝ่ายที่สร้างสถานการณ์พยายามใช้ความรุนแรงในการสกัดกั้นประชาชน ที่สนับสนุนรัฐบาล ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เอง ก็จะต้องเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองพระสงฆ์ ให้ปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ ส่วนกรณีที่ จุฬาราชมนตรี เข้าพบ นายกรัฐมนตรี และแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนตัว ได้มีโอกาสพูดคุยหลายครั้ง และ จุฬาราชมนตรี ได้เข้าใจสถานการณ์ดี และพร้อมสอบสวนแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ยังกล่าวถึง กรณีที่มีบุคคลตามต่อต้านนายกรัฐมนตรีระหว่างปฏิบัติภารกิจว่า เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากความขัดแย้งทางความคิดสามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างความรุนแรง
และเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้คนเห็นใจ นายกรัฐมนตรี ที่ได้แสดงความจริงใจที่จะประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่กลับมีคนคอยก่อกวน

นอกจากนี้ นายสุเทพ ระบุการเลื่อนและลดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นอำนาจประธานสภาฯ ซึ่งเชื่อว่ามีเหตุผล ยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกข้อมูลของฝ่ายค้าน